Årsmøtetdato

Dato for avholdelse av årsmøte 2020 er satt til tirsdag 2.juni.

Skriftlig/digitalt møte

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte bli avholdt skriftlig/digitalt. Myndighetene har gitt nye regler slik at det er anledning til dette.  

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden ellers er i, mener styret og forretningsfører at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøte denne våren.  

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være mottatt av styret senest  innen 18.mai 2020 – kl. 12.00. Forslag kan sendes til styrets leder pr epost: suver@online.no eller legges i postkassen til styret. 

Dagsorden for skriftlig/digital saksbehandling er annerledes enn dere er vant til.  Nærmere redegjørelse rundt prosessen for et slikt møte sammen med dagsorden/saksliste/saksdokumenter vil bli sendt ut til dere onsdag 20.mai 2020.  

Jessheim, 11.mai 2020 

 

 Med vennlig hilsen Styret i Eierseksjonssameiet Saga Senter 

 

 

Info fra styret

Siste nyheter